Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag - Fagforbundet

Kan bli streik i private barnehager fra tirsdag

Illustrasjonsfoto: Barnehage (Foto: Jan lillehamre)

Dersom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ikke kommer til enighet om pensjon i mekling med arbeidsgiverorganisasjonen PBL innen midnatt mandag 29. august, blir det streik i 112 private barnehager.

Det er uenighet om pensjon som er grunnen til at Riksmekleren nå har innkalt partene til mekling. I påvente av en ny og varig pensjonsordning, har flere tusen ansatte i private barnehager i PBL en midlertidig innskuddspensjon. De tre forbundene mener at det er nødvendig å heve innskuddssatsen i denne ordningen slik at også arbeidstakerne i private barnehager får en anstendig pensjon som de kan leve av.

TV2: Kan bli streik i private barnehager

PBL krevde i forhandlingene en videreføring av den midlertidige innskuddsordningen på fem prosent for nye barnehager. Organisasjonenes krav var at dersom en slik ordning skulle videreføres, må innskuddet økes til syv prosent.

Da organisasjonene i 2014 sa ja til en midlertidig løsning på fem prosent innskudd for nye medlemmer i PBL, var det nettopp fordi ordningen bare skulle være midlertidig. Hvis pensjonen til unge arbeidstakere skal ivaretas på en god nok måte må innskuddet økes til syv prosent.

To prosent lavere pensjonsinnskudd i året er i realiteten to prosent lavere lønnsvekst. Og forskjellen mellom et pensjonsinnskudd på fem og syv prosent blir mer enn to prosent lavere tjenestepensjon. For en som starter i jobb som 25-åring blir pensjonen hele 40 prosent høyere ved syv prosent innskudd enn ved fem prosent. Med kun fem prosent innskudd betyr det 20.000-30.000 kroner lavere pensjon hvert år resten av livet, avhengig av inntektsnivå.

Private barnehager får store tilskudd fra det offentlige. I tilskuddet er det beregnet 13 prosent av kommunens lønnsutgifter til pensjon for ansatte i private barnehager. Tilskudd barnehagene får kan være langt høyere enn barnehagenes reelle utgifter til dette. Penger som det offentlige bevilger til pensjon, bør brukes til pensjon og ikke gå til andre formål.

Fakta

Dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren innen kl. 24:00 mandag 29. august blir det streik fra tirsdag morgen 30. august for 1321 ansatte i 112 PBL-barnehager i Oslo, Bergen, Trondheim, Skien, Halden og Fredrikstad. Se her for hvilke barnehager som kan bli tatt ut i streik.

Disse barnehagene kan bli tatt ut i streik i førsteuttaket

NB: Fanatunet barnehage BA i Bergen er også tatt ut i førsteuttaket. Denne barnehagen hadde ved en feil ikke kommet med på listen vi publiserte i går, men er på listen over plassfratredelser meldt til riksmekleren og PBL, og er nå lagt inn.

For mer informasjon

  • Forhandlingsleder Mette Henriksen Aas, 905 73 477
  • Informasjonsrådgiver Kjetil Vevle, 484 08 598
  • Informasjonsrådgiver Marianne Billing, 99 02 68 16