Årsmøte i Fagforeninga - Fagforbundet

Årsmøte i Fagforeninga

Årsmøte i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening tirsdag 31. januar 2017 kl. 18.30. på kantina, Sorgenfri. Middag serveres fra kl. 17.30 – 18.30. Merkeutdeling kl. 18.30.

 Saksliste:

  • Åpning
  • Konstituering - valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  • Minnestund
  • Årsmelding 2016
  • Mål/strategier for 2017
  • Regnskap 2016
  • Innkomne forslag
  • Budsjett 2017
  • Valg
  • Avslutning v/leder

Ta med årsmeldinga til møtet

 styret