Fagforbundet buss- og sporveisarbeidernes forening

Fagforeningas forside arkiv

Fagdag - Ergonomi for kontoransatte, 27.september

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon kontor og administrasjon i samarbeid med Fagakademiet inviterer til fagdag - Ergonomi for kontoransatte.

To flotte fagdager i Yrkesseksjon helse og sosial

Yrkesseksjon helse og sosial arrangerte fagdag med tema Vold og trusler, 12. og 13.juni, henholdsvis i Namsos og Malvik.

Fagdag veidriftere og feiere, 16.oktober

Fagforbundet Trøndelag Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i samarbeid med Fagakademiet inviterer til fagdag for veidriftere og feiere.

Fagdag med tema: Konflikthåndtering, vold og trusler 12. og 13. juni

Fagforbundet Trøndelag, Yrkesseksjon helse og sosial inviterer medlemmer til fagdag i samarbeid med Fagakademiet.

Fagforbundet Trøndelag støtter kampen for tariffavtale

Heismontørenes fagforening sine medlemmer ved Orona Norway AS gikk 14. mai ut i streik for retten til en tariffavtale.

Ledersamling

Her kan du finne dokumenter fra ledersamlingen

Bli læreplassjeger!

Læreplassjegere i Østfold, Buskerud, Trøndelag og Hedmark skal finne flere lærebedrifter og læreplasser.

Slik kan du delta i kampanjen Yrkesfagenes år 2018

Bruk emneknaggene #yrkesfag og #mittyrkesfag til å formidle historien om ditt yrkesvalg! Les mer om hvordan du går fram...

Sommerbarn - gratis filmvisning for Fagforbundets medlemmer

Yrkesseksjon helse og sosial har fått 30 gratisbilletter til filmen SOMMERBARN. Filmen er et periodedrama som er basert på regissørens personlige opplevelse med barnevern på Island på 1960-tallet sett gjennom øynene på et modig og fantasifullt barn.

STREIKER FOR TARIFFAVTALE

Fagforbundets medlemmer ved Elvebakken Barnehage AS, er i streik. Her representert ved Ina Elisabeth Johnsen og Ingrid Haugmark, som uttaler at streikeviljen er veldig høy.