Fagforbundet buss- og sporveisarbeidernes forening

Fagforeningas forside arkiv

Aktivitetsplan for høsten 2009

Det er viktig at fagforeningene har en oversikt over fylkets aktiviteter. Planen er for all aktivitet.

Fast 6 timers dag etter vellykket forsøk (adressa.no)

Forsøket med sekstimersdag på Tine Heimdal er så vellykket at ordningen blir varig for de 170 ansatte.

Sykehjem på anbud uten kommunestyrevedtak

Med Fremskrittspartiet ved roret er Klæbu sykehjem på full fart mot konkurranseutsetting. Men det er tvilsomt om saken har ryggdekning i kommunestyret.

Årets tur til St. Petersburg

Fagforbundet Sør-Trøndelag - "Aksjon Aidsbarn i Russland", inviterer til tur til St. Petersburg. Hovedmålet med turen er å besøke sykehuset som har ansvaret for "Aidsbarna" våre.

Pilotkurs i mangfold og dialog vel i havn i Trondheim

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har en samarbeidsavtale som blant annet innebærer økt bruk av Norsk Folkehjelps metoder for integrering i eget arbeid.

Samarbeid gir utdanning (Fagbladet 30/03/2009)

I Trondheim har politikerne, administrasjonen og Fagforbundet sammen klart å sikre kompetanseheving for barne- og ungdomsarbeiderne.

Det 3. ordinære fylkesmøte

Ble avholdt på Røros Hotell med 89 stemmeberettige og 15 gjester. Som alltid er det en aktiv forsamling med mange og gode debatter.

Kampen er over - lokal særavtale om tilleggslønn er inngått ved Trondheim Renholdsverk

Etter lang kamp og vanskelige forhandlinger er det nå underskrevet avtale om tilleggslønn ved Trondheim Renholdsverk for avdeling Innsamling og Transport.

Opprop: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken

Underskriverne av dette oppropet krever av de politiske myndigheter: Ingen bruk av anbud i kollektivtrafikken.

Ny solidaritetskonsert for Gaza 3. februar 2009

Denne gangen er det Nidarosdomen som spurte om de kunne gjøre dette i samarbeid med Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah.