Fagforbundet buss- og sporveisarbeidernes forening

Fagforeningas forside arkiv

Trekning i julelotteriet 2015

Høies planer skaper utrygghet

Regjeringen og helseminister Bent Høie (H) la i dag fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang ser det ut til at fem-seks lokalsykehus mister kirurgiske akuttfunksjoner.

Fagdag for deg som i kirken og på gravplasser

Fagforbundet organiserer alle typer yrkesgrupper i Kirken. Vi vil derfor invitere til en tverrfaglig konferanse på Stiklestad 18.-19.januar 2016 der både de fellesrådsansatte og de statlige ansatte kan melde seg på.

Tariffkrav meisles ut

Arbeidstid ble det store temaet i den innledende debatten på tariffkonferansen til Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Fagforbundet ungdom fornyet seg selv

Nytt navn, ny politikk, ny nestleder og nytt ungdomsuvalg. Det ble travelt på Fagforbundet ungdom sin landskonferanse.

Ledersamling på Røros

Nær 50 ledere og hovedtillitsvalgte var samlet til to dager med heltid, pensjon og egen organisasjon på dagsorden.

Lærlingen i fokus

Denne uka er lærlingen i fokus da ungomsutvalget arrangerer Lærlingepatrulje rundt om i Sør-Trøndelag.

Mat er helse i Råkvåg

Beboerne på Råkvåg aldersheim i Rissa kommune lider ingen nød. Der står Dagrun og Bente over grytene med lidenskap for maten og tryller frem gode og sunne måltider til beboerne.

Fagforbundet på hjul

Bobilen er klar, Fagforbundet Sør-Trøndelag vil i de neste 2 ukene turnere hele fylket, samtlige 25 kommuner og mange flere arbeidsplasser. Det vil bli torgarrangement og liv og røre. Målet er å få folk til å bruke stemmeretten sin.

Hovedtariffoppgjøret 2016 - Tariffkonferansen

Debattheftet for 2016 er sendt ut til alle som mottar OSS tillitsvalgte. Heftene er plastpakket og kommer i samme sending. Det er mulig å bestille flere på intern.post@fagforbundet.no.