Styret

Leder fagforening Ole Roger Berg

Send epost

Nestleder fagforeningen Trond Aasmund Bolkan

Send epost

Sekretær fagforeningen John-peder Denstad

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Børge Arnstein Tingstad

Send epost

Kasserer fagforeningen Per Erik Kufås

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Tom E Østhuus

Send epost

Leder Seksjon Samferdsel og Teknisk Tonny Skålvik

Send epost

Styremedlem fagforeningen Ketil Schiøll
Styremedlem fagforeningen Magne Hermann Kråkvik

Send epost

Styremedlem fagforeningen Bezhad Bakhtiari

Send epost

Styremedlem fagforeningen Morten Andrej Waclawczyk

Send epost

Styremedlem fagforeningen Harald Sehm

Send epost

Styremedlem fagforeningen Bente Elshaug

Send epost

Styremedlem fagforeningen Niels - Egil Wanggaard

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Vegard Tillerflaten

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Roland Knutsson

Send epost

Revisor fagforeningen Morten Holden

Send epost

Revisor fagforeningen Ove Hoff