Medlemsmøter om anbud 2019 og virksomhetsoverdragelse - Fagforbundet

Medlemsmøter om anbud 2019 og virksomhetsoverdragelse

Mandag 20. november på Sorgenfri og Tirsdag 21. november på Sandmoen. Begge dager kl. 18.30

Hensikten med møtet er å gå gjennom alle aspekter med dette spørsmålet, diskutere dette og fatte et klart vedtak.

 Møtet avsluttes seinest kl. 20.00

Enkel servering

 Vel møtt!

Styret