Årsmøte - Fagforbundet

Årsmøte

tirsdag 30. januar 2018 kl. 18.30. på kantina, Sorgenfri. Middag fra kl. 17.30

i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

 tirsdag 30. januar 2018 kl. 18.30.

på kantina, Sorgenfri

Middag serveres fra kl. 17.30 – 18.30.

Merkeutdeling kl. 18.30.

Saksliste:

  • Åpning
  • Konstituering - valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  • Minnestund
  • Årsmelding 2017
  • Mål/strategier for 2018
  • Regnskap 2017
  • Innkomne forslag
  • Budsjett 2018
  • Valg
  • Avslutning v/leder