Kontakt - Fagforbundet

Styret

Leder fagforening Ole Roger Berg

Send epost

Sekretær fagforeningen John - Peder Denstad

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Børge Arnstein Tingstad

Send epost

Kasserer fagforeningen Mona Eidhammer

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Niels - Egil Wanggaard

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Trond Aasmund Bolkan

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Tor Sandstad

Send epost

Styremedlem fagforeningen Magne Hermann Kråkvik

Send epost

Styremedlem fagforeningen Harald Sehm

Send epost

Styremedlem fagforeningen Bente Elshaug

Send epost

Styremedlem fagforeningen John Birger Løftamo

Send epost

Styremedlem fagforeningen Kristian Arnesen

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Vegard Tillerflaten

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Per Erik Kufås

Send epost

Revisor fagforeningen Geir Dahlø

Send epost

Revisor fagforeningen Morten Holden

Send epost